Protectia Impotriva Incediilor

Protectia impotriva incendiilor se realizeaza prin indeplinirea cerintelor esentiale de securitate. Aceste cerinte se asigura prin masuri si reguli specificie privind amplasarea, proiectarea, executia si exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor, precum si privind performantele si nivelurile de performanta in conditii de incendiu ale structurilor de constructii, produselor pentru constructii, instalatiilor aferente constructiilor si ale instalatiilor de protectie la incediu.

 

 


Securitatea Personalului

IREM CONSTRUCTII GENERALE pune sanatatea, siguranta si protectia mediului in centrul propriei politici a companiei. In acest scop orice actiune intreprinsa are ca scop principal:

 • protejarea si siguranta personalului propriu direct si/sau indirect;
 • reducerea la minimum a riscurilor pentru persoane si mediu in toate locurile de munca;
 • monitorizarea periodica a masurile adoptate si propunerea revizuirilor necesare;
 • interventia ori de cate ori este necesar cu actiuni preventive, la timp si/sau corective;
 • IREM CONSTRUCTII GENERALE detine un sistem de management OH&S (OH&S - Sanatate si Securitate Ocupationala) care ii permite efectiv sa controleze riscurile legate de sanatatea si securitatea muncii si sa-si imbunatateasca performanta manageriala.

  IREM CONSTRUCTII GENERALE a implementat un Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale pentru a elimina sau minimiza riscurile pentru angajati si alte parti interesate care pot fi expuse la riscuri OH&S asociate cu activitatile sale:

  • Sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca in mod continuu un sistem de management OH&S;
  • Sa se asigure de propria conformitate cu politica sa OH&S declarata;
  • Sa demonstreze aceasta conformitate si altora;
  • Sa obtina certificarea/inregistrarea sistemului sau de management OH&S de catre o organizatie externa.

  In mod normal deficientele din cadrul unei companii care pot fi inlaturate prin implementarea a Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale sunt:

  • Angajati lipsiti de motivatie;
  • Inexistenta unei politici de dezvoltare a Resurse Umane;
  • Personal invechit si care nu mai corespunde cerintelor postului;
  • Lipsa instruirii personalului si a determinarii necesitatilor de instruire;
  • Riscurile in caz de accidente nedeterminate;
  • Productivitate scazuta;
  • Comunicare defectuoasa in cadrul companiei;
  • Lipsa increderii personalului in compania in care activeza.

  Avantajelele implementarii a Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale sunt:

  • Crearea unui cadru unic şi coerent pentru eliminarea pericolelor si riscurilor legate de munca;
  • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor profesionale;
  • Controlul eficient asupra factorilor de risc de accidentare si/sau imbolnavire profesionala;
  • Imbunatatirea conditiilor de munca pentru angajati;
  • Implementarea de masuri care sa asigure imbunatatirea continua a sistemului;
  • Crearea unui sistem de munca cu riscuri scazute de accidentare si / sau imbolnavire profesionala;
  • Obtinerea unor performante superioare din partea angajatilor;
  • Imbunatatirea comunicarii cu si dintre angajati;
  • Imbunatatirea mediului de munca si a relatiilor interumane la locul de munca;
  • Constientizarea personalului cu privire la valoarea acordata de organizatie capitalului sau uman;
  • Fidelizarea personalului prin cresterea increderii acordate.